Den sista tiden har det varit ganska tyst här på Databiblioteket. Som vanligt är det familjeliv och betalt arbete som kräver all tid. Men den uppmärksamma läsaren har sett att designen har uppdaterats och att Databiblioteket numera bara kan besökas genom HTTPS; alltså kryptering som skyddar all information mellan dig och webbsidan med hjälp av SSL. Äntligen!

Länkarna är ganska populära och uppdateras nu. Eftersom Databiblioteket startades 2009 så finns det många artiklar som är utdaterade. Jag har hittat länkar till många projekt som försvann för flera år sedan. Speciellt när det gäller GNU/Linux-distros så blir informationen ganska fort gammal.

Du har kanske lagt märke till _DBKALENDERN BETA i kolumnen till höger. Det är ett första försök att bygga en historisk kalender med info om Fri Programvara, hacking, fildelning, datahistoria, hacktivism...
Tanken är att först fylla större delen av året med intressanta händelser, och sen fylla på med detaljer om händelserna. ALLA FÖRSLAG PÅ DATUM SOM BORDE UPPMÄRKSAMMAS TAS EMOT MED TACKSAMHET!

Man måste dela!