kopimistsamfundetDet Missionerande Kopimistsamfundet har blivit registrerat som ett religiöst samfund av kammarkollegiet. Sverige är därmed det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion. Samfundet som funnits sedan 2010 samlas runt tron på det heliga kopierandet och spridandet av information. På deras hemsida kan man under rubriken Tro läsa:

"Från alla till en och från en till alla - och sedan tillbaka - utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Inga privilegier, ingen utanför - alla är med. Varje troende har all kunskap - all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag."

Under rubriken Själavård citeras det ur Rättegångsbalken angående tystnadsplikten som råder mellan den troende (användaren) och prästen (operatören). Bland annat innebär det att en präst aldrig kan vittna i en rättegång om information som framkommit under själavård. Otroligt underhållande. De har sitt huvudsäte i Uppsala, men dyker troligen upp i en helig serverhall nära dig vilken sekund som helst.

Lägg till kommentar

Håll dig gärna till ämnet och uppför dig Ok.


Säkerhetskod
Uppdatera