Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.Just nu försöker Hollywood, med stöd från bland andra Google, Netflix och Microsoft, att få W3C (World Wide Web Consortium) att inkludera DRM i HTML5. De vill helt enkelt inkludera begränsningar och kontroll i själva grundlaget för webben. Nu när Flash och Silverlight äntligen är på väg ut, kan vi helt enkelt inte tillåta nya begränsande element. Förhoppningsvis kommer många som var med och stoppade SOPA och PIPA att hjälpa till att förhindra även detta hot. FSF (Free Software Foundation) samlar nu namnunderskrifter. Målet är 50 000 underskrifter innan den tredje maj. Så gå direkt till Defective by design och signera protesten!

Det förödande föslaget hittar du här: https://dvcs.w3.org/hg/html-media/raw-file/tip/encrypted-media/encrypted-media.html