I nästan hundra år har människor drömt om att maskiner ska höra på vad vi säger. De nästa hundra åren kan gå ut på att leta efter platser där de inte kan höra oss.

- Askild Matre Aasarød -

Källa: Punktum for tastaturet. Askild Matre Aasarød. Artikel i den norska tidningen Morgenbladet. nr 48, 9 - 15 desember 2016.

Jag är sällan så lycklig som när jag spenderar en hel dag med att programmera min dator för att utföra en uppgift automatiskt som det annars hade tagit mig hela tio sekunder att göra för hand.

- Douglas Adams -

Idén att Bill Gates har dykt upp som en riddare i skinande rustning för att leda alla kunder ut ur ett träsk av teknologiskt kaos bortser effektivt från det faktum att det var han som, genom att langa andrahandsteknologi, ledde dem dit från början.

- Douglas Adams -

De stora företagen har plötsligt lagt märke till Internet, och deras reaktioner har varit trögtänkta. Till och med datorindustrin misslyckades med att förutse Internets betydelse, men det säger inte mycket. Inse, datorindustrin misslyckades med att förutse att århundradet skulle ta slut.

- Douglas Adams -

Vi misstänker en terrorattack i Stockholm city och får information som gör att det är värdefullt för oss att undanröja. Och det här får vi på fredag kväll klockan 20 utanför kontorstid. Svaret, med manuell hantering, innebär att vi får leveransen på måndag förmiddag. Då smäller det i Stockholm city med 800 döda. Jag tror inte man vill vara vd för Bahnhof när man säger att man vill göra bedömningar i operativa ärenden.

- Kurt Alavaara -

Signalstrategisk rådgivare i SÄPOs ledning. Citat från inspelning med dold mikrofon av internetleverantören Bahnhofs VD Jon Karlung.
Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5735355

Gratis uppmuntrar inte piratkopiering. Piratkopiering uppmuntrar gratis. Piratkopiering sker när marknaden inser att marginalkostnaderna för att reproducera och distribuera en produkt är betydligt lägre än det begärda priset. Med andra ord är det enda som håller priset uppe en lagstiftning som skyddar intellektuell egendom.

- Chris Anderson -

Källa: FREE. Radikalt pris - en ny ekonomisk modell. Pocketförlaget. 2009. Sid 254.

Det mest osympatiska med datorer är att de bara kan säga ja eller nej men inte kanske.

- Brigitte Bardot -

Med tanke på att enda gången vi hör talas om VD:ar är i samband med deras monstruösa löner eller beslut kan vi rimligtvis dra slutsatsen att de existerar endast för att kväva innovation och förtrycka vem som helst med oturen att vara underordnad deras makt. Vi gör kanske bäst i att hänvisa till dem som det digitala millenniets mobila lorder.

- Matt Barton -

Från: Copy me. Samlade texter från Piratbyrån. Red; Marcus Kaarto och Rasmus Fleischer. Roh-Nin Förlag, 2005. Sid 100.

Hackarrörelsen är svårt att definiera och avgränsa. För mig är Wikileaks, Anonymous, Linux och hela rörelsen för öppen källkod en del av den. Ja, jag menar att den här rörelsen är den viktigaste och största ideologiska innovationen sedan Marx.

- Aslak Borgersrud -

norsk, nettredaktör i Computerworld och känd rappare i Gatas Parlament
Källa: Morgenbladet. 23 -29 august 2013. s. 30.

Internet av idag befinner sig i vilda västernstadiet. Du ansluter dig på egen risk.

- Mark Bowden -

Källa: Viruset. Det första digitala världskriget. Mark Bowden. 2011. Albert Bonniers Förlag. Sid 35.

Det mesta vi gör på internet involverar sökningar. Det är den viktigaste länken mellan oss och den information vi letar efter. När det gäller en så pass central funktion kan vi inte lita på ett handfull stora företag och därmed utsätta våra privatliv för risker.

- Michael Christen -

Projektledare på Yacy.

Källa: pressmeddelande för YaCy 1.0 på http://fsfe.org/news/2011/news-20111128-01.html

Även om det inte är möjligt att slå fast huruvida internet-kampanjer har effekt och hur, så finns heller inga bevis för motsatsen. Om något, så verkar det som att internet har en positiv effekt på off line-mobilisering. På samma sätt finns det få bevis för att internet-kampanjer skulle vara slacktivism. De är som sämst harmlösa och kan i bästa fall hjälpa till att stärka medborgare.

- Henrik Serup Christensen -

Docent, Åbo Akademi. Political activities on the Internet; Slacktivism or political participation by other means?

Företagen upptäckte att hiphop var lönsamt, att det sålde skivor. Eftersom företagen ägde alla ljuden, började deras advokater leta upp folk som illegalt inkräktade på deras ljud. Alla rap-artisterna låg på de sex stora skivbolagen, så du kunde ha några advokater från Sony som glodde på några advokater från BMG och sa “Era artister har gjort så här” – det gick jämt upp och i slutändan gav det mycket pengar till advokaterna, som kunde plocka pengar från skivbolagen. Ytterst lite gick till den ursprungliga artisten eller till förlaget.

- Chuck D -

Frontfigur i Public Enemy.
Källa: Copy me. Samlade texter från Piratbyrån. Redaktörer: Marcus Kaarto och Rasmus Fleischer. Roh-Nin Förlag Stockholm 2005

Att läsa datormanualer utan att ha hårdvaran är lika frustrerande som att läsa instruktionsböcker om sex utan att ha mjukvaran.

-Arthur C. Clarke-

Problemet med programmerare är att du inte vet vad de gör förrän det är försent.

- Seymour Cray -

Wikipedia och Linuxkärnan är två av de bästa exemplen på att fri programvara och det fria utbytet av idéer kan skapa överlägsna produkter utan licensavgifter. Enbart dessa utmärkta produkters existens, utan ett gigantiskt företag i bakgrunden, bevisar att den proprietära utvecklingsmodellen är dömd.

- Keith Curtis -

Från boken "After the Software Wars" av Keith Curtis, sidan 52

Orsaken till att digitalt ljud och video är så irriterande krångligt idag är strulet runt proprietära format, patenter och licensavgifter. Dessa hinder uppmuntrar skapandet av ännu fler format vilket bara förvärrar situationen.

- Keith Curtis -

Källa: After the Software Wars av Keith Curtis, sidan 103

Från alla till en och från en till alla - och sedan tillbaka - utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Inga privilegier, ingen utanför - alla är med. Varje troende har all kunskap - all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag. Starta exponentiell kaskad.

- Det Missionerande Kopimistsamfundet -

Källa: http://kopimistsamfundet.se/var-vardegrund/

Det viktigaste incitamentet för produktivitet och effektivitet är social och moralisk snarare än finansiell.

- Peter Druckner -

Källa: After the Software Wars av Keith Curtis, sidan 148

Allt som kan uppfinnas är redan uppfunnet.

- Charles H. Duell -
Chefen för amerikanska patentverket, 1899

Ur Lilla idiotboken, Samuel Paulsson (red)