Jag är sällan så lycklig som när jag spenderar en hel dag med att programmera min dator för att utföra en uppgift automatiskt som det annars hade tagit mig hela tio sekunder att göra för hand.

- Douglas Adams -

Lägg till kommentar

Håll dig gärna till ämnet och uppför dig Ok.


Säkerhetskod
Uppdatera