Google är en global makthavare som verkar i en värld av ökad transparens, men självt knappast är mer transparent än kinesiska kommunistpartiets centralkommitté. Ingen talesperson träder fram och tar ansvar, tar ställning, eller förklarar varför Google väljer att göra det ena eller andra, och varför det ena är mer gott eller allmänt eftersträvansvärt än det andra.

- Paul Frigyes -
Frilansjournalist

Källa: Myten om internet. red. Pelle Sickars & Per Strömbäck. Volante förlag 2012. s 149.