Gratis uppmuntrar inte piratkopiering. Piratkopiering uppmuntrar gratis. Piratkopiering sker när marknaden inser att marginalkostnaderna för att reproducera och distribuera en produkt är betydligt lägre än det begärda priset. Med andra ord är det enda som håller priset uppe en lagstiftning som skyddar intellektuell egendom.

- Chris Anderson -

Källa: FREE. Radikalt pris - en ny ekonomisk modell. Pocketförlaget. 2009. Sid 254.