Hjärnforskningen visar att empati och sociala instinkter inte är medfödda utan inlärda, och den som växer upp omgiven av teknik riskerar att inte utveckla dem i lika hög grad. Trots att ungdomar har högre IQ kan de ha betydande brister när det gäller sådant som att lyssna medkännande och att tolka och reagera på ickeverbala signaler i ett samtal.

- Susan Maushart -

Nedkopplad. 2011. Sid 177. Pocket.