Skivindustrin bygger sin makt och sin affärsmodell på möjligheten att kontrollera folks musiksmak, och det är jävligt viktigt för dem att inte förlora greppet över det. Det tycks oklart hur länge de skulle kunna fortsätta rättfärdiga sin existens i en situation där de inte själva kontrollerar hur musik förpackas och presenteras, vilka sorters samlingsalbum och boxar som marknadsförs, när ett albums olika singlar släpps i olika delar av världen etc. Faktum är att man skulle kunna säga att musikindustrin behöver de pengar som rådande upphovsrättslagar ger dem just för att kunna utöva denna kontroll.

- Rasmus Fleischer -

Från: Copy me. Samlade texter från Piratbyrån. Red; Marcus Kaarto och Rasmus Fleischer. Roh-Nin Förlag, 2005. Sid 132f.

Någon frågade, apropå min artikel: Är det inte frivilligt att använda Facebook?

Jodå. Det är också “frivilligt” att lönearbeta. Men valet att inte lönearbeta blir i slutändan ett val att inte ha mat på bordet. På liknande vis blir valet att inte använda sociala medier ett val att inte ha några läsare till sin blogg eller tidning, inga lyssnare på sin podd, inga besökare på sitt kulturevenemang.

- Rasmus Fleischer -

Källa: Fleischers blogg copyriot.se. Dystopiska observationer kring den samtida nätoffentligheten. 20171109

Det finns alldeles för mycket respekt för myndigheter i samhället, det märker jag inte minst i mitt jobb. Det behövs mer civil olydnad, det är ingen större skada om man i databaserna diskuterar hur man ska lura en telefonväxel att bara debitera 23 öre istället för 13:23. Inte heller är det särskilt allvarligt att förmedla hur man gör dynamit och krut.

- Jan-Inge Flücht -

socialinspektör, sysop för den legendariska BBS:en Tungelstamonitorn och handfast förkämpe för yttrandefriheten. Citat taget från Linus Wallejis bok Copyright finns inte V.3.0, sid 82.

Nätgiganternas dominans bygger på att de inte kräver pengar av sina användare. Men detta gör också att de måste lägga så mycket större ansträngningar på att lära känna våra behov i minsta detalj för att locka oss med personliga erbjudanden. Det finns som bekant ingen gratis lunch, bara periodiserad betalning. Om något påstås vara gratis så innebär det egentligen att du är själva varan.

- Paul Frigyes -

svensk journalist.
Källa: Myten om internet. Red. Pelle Snickars & Per Strömbäck sid 139.

Google är en global makthavare som verkar i en värld av ökad transparens, men självt knappast är mer transparent än kinesiska kommunistpartiets centralkommitté. Ingen talesperson träder fram och tar ansvar, tar ställning, eller förklarar varför Google väljer att göra det ena eller andra, och varför det ena är mer gott eller allmänt eftersträvansvärt än det andra.

- Paul Frigyes -
Frilansjournalist

Källa: Myten om internet. red. Pelle Sickars & Per Strömbäck. Volante förlag 2012. s 149.

Vad jag vet är det ingen som blir rik på att skriva mjukvara.

- Bill Gates -

Till magasinet 80 Microcomputing. År 1980

640 kB borde vara tillräckligt för vem som helst.

-Bill Gates-

För hackaren är inlåst information inte en omständighet att förhålla sig till, utan ett tekniskt problem att lösa.

- Daniel Goldberg och Linus Larsson -

Källa: Svensk hackare. En berättelse från nätets skuggsida. Daniel Goldberg och Linus Larsson. Sidan 266.

Programmera alltid som om killen som till slut ska underhålla din kod kommer att vara en våldsam psykopat som vet var du bor.

- Martin Golding -

Eftersom vi nu är Internetterrorister så har vi kommit på att vi måste begära gisslan eller nåt. Så ge hit 104 brudar, 6 miljarder i tidningsprenumerationer och kanske en tryckpress, typ. Inte för att ni snubbar vet vad seriös journalistik är i vart fall. Korkade horor.

- Gruppen HFG (Hacking For Girlies) -

Uttalande efter hackningen av New York Times hemsida 1998. Citat från Linus Walleijs bok Copyright finns inte V.3.0. Sidan 31.

Ursprungligen användes begreppet hacker som en hederstitel för de bästa dataprogrammerarna. De skrev operativsystem och programmeringsspråk. Men i motsättning till andra var de upptagna av att det de tillverkade skulle vara tillgängligt för alla, och inte till exempel lösenordsskyddat.

- Gisle Hannemyr -

lektor i informatik, Universitetet i Oslo
Citat från den norska dagstidningen Klassekampen, 11 augusti 2011

Den generella trenden i populärkulturen är att hackare används som ett dramatiskt medel på samma sätt som författare i medeltiden använde Gud. Allt är förlorat, men så kommer Gud och hjälper till. Hackarna framstår som en sort Deus ex machina. Hackaren kan till exempel vara hjälten som dyker upp i sista sekunden, skriver några kryptiska tecken, trycker på några knappar och stoppar kärnvapenkrig, att marsmänniskor tar över planeten eller ännu värre saker.

Gisle Hannemyr

Lektor i informatik, Universitetet i Oslo
Källa: Den norska tidningen Morgenbladet. 23 - 29 august 2013. s. 30.

Internet är som ett vykort. Det betyder att jag inte vill kommunicera något över internet som jag inte skulle ha skrivit på ett vykort.

- Gisle Hannemyr -

lektor i informatik, Universitetet i Oslo
Citat från den norska dagstidningen Klassekampen, fredag 14 juni 2013, sid 6.

Den stora faran är inte att datorerna ska börja tänka som människor, utan att människorna ska börja tänka som datorer.

- Sydney Harris -

Vi dödar människor utifrån metadata.

- General Michael Hayden -

tidigare chef för CIA och NSA.
Källa: Video från semiaret Re-evaluatin the NSA på John Hopkins-universitetet den 1 april 2014 finns tillgänglig från många källor på internet.

 

Hackare anser att man kan skaffa sig grundläggande kunskap om systemen, om världen, genom att plocka isär saker, se hur de fungerar och sen använda denna kunskap till att skapa nya och mer intressanta saker. De avvisar varje person, fysisk barriär eller lag som försöker stå i deras väg.

- Steven Ievy -

Källa: Hackers. Heroes of the Computer Revolution (25th Anniversary Edition). Steven Ievy. Sid 28.
Mp3-spelaren är den sista spiken i kistan för den traditionella musikindustrin

- Bengt Johansson -
Medieforskare, Göteborgs Universitet

Att hämta information från internet är som att dricka från en brandpost.

- Mitchell Kapor -

Citat från magasinet Linux Journal nr. 185 september 2009. s. 17.

 

Att felsöka koden är dubbelt så svårt som att skriva den. Det betyder att om du skriver koden så skickligt du kan, så är du, per definition, inte tillräckligt smart för att felsöka den.

- Brian W. Kernighan -

Teknologi är varken god eller ond; ej heller är den neutral.

- Melvin Kranzberg -
professor i historia. USA.

Källa: Otaliga. Se vilken bok som helst om teknologihistioria.