Google talar om för oss vad ord betyder, hur saker ser ut, var vi ska köpa saker och vem eller vad som är viktigast för oss. Googles kontroll över ”resultat” utgör en fantastisk förmåga att bestämma riktingen för mänsklig kunskap.

- Greg Lastowka -

Juridikprofessor på Rutgers Universitet.
Från boken "After the Software Wars" av Keith Curtis, sidan 67

Det är det som är så coolt med att arbeta med datorer: de argumenterar inte, de kommer ihåg allting och de dricker inte upp dina öl.

- Paul Leary -

Det har aldrig funnits en tidpunkt i vår historia när mer av vår "kultur" har varit "ägd" än nu. Och ändå har det aldrig funnits en tidpunkt när koncentrationen av makt för att kontrollera användningen av kultur har varit så pass accepterad som den är nu.

Frågan är varför?

- Lawrence Lessig -
Ur boken Free Culture, sidan 26.

Reklamen är i det kapitalistiska samhället vad den politiska propagandan är i det kommunistiska. Samma förakt för offren parad med samma uttryckliga inriktning på offrens bästa. Från barndomen tatueras vårt undermedvetna med föreställningen att varuförbrukning är livets värde och mening. Vi har visserligen frihet att vägra lyda reklamens befallningar. Men reklamen har frihet att gestalta vår miljö så att vi faktiskt lyder dem, i vinstgivande utsträckning. Det är tvång, och för att vi inte skall reagera ”ofördelaktigt” mot det måste snöret som läggs om vår hals vara ett silkesnöre.

- Sven Lindqvist -

Källa: Reklamen är livsfarlig - En stridsskrift, 1957.
Läs på Libris, Kungliga Biblioteket: http://fulltext.libris.kb.se/isbn/99-6800124-4.pdf

Efter lång väntan har Adobe avtäckt en testversion av Flash Player för 64-bitars Linux-installationer. Detta betyder att det allestädes närvarande webbprogrammet slutligen kan göra även den snabbaste datamaskin långsammare.

- Linux Format -

Kolumnen ”Newsbytes” i magazinet Linux Format Nr 138, december 2010.

Allt du kan säga om “War on drugs” och “War on terror” är också sant för “War on piracy”: det finns ingen krigsdeklaration, ingen tydlig fiende, slaget står överallt, alla måste delta…

- Sebastian Lütgert -

Från: Copy me. Samlade texter från Piratbyrån. Red; Marcus Kaarto och Rasmus Fleischer. Roh-Nin Förlag, 2005. Sid 49.

Open source, det är kriget som redan har vunnits, en rörelse som kritiserar något som redan har dött. Microsoft är en död kropp som kommer att finnas kvar i 50 år, långsamt ruttnande.

- Sebastian Lütgert -

Källa: Copy me. Samlade texter från Piratbyrån. sid 51

Walter Benjamin sade klart och tydligt att massorna skulle återta kulturen, att de varken kunde förnekas rätten att kopiera eller bli kopierade - enda alternativet var fascism. Och antagligen har vi idag en situation liknande den på 1920-talet då han skrev detta: kombinationen av det teknologiska och det sociala skapar något ostoppbart.

- Sebastian Lütgert -

Källa: Copy me. Samlade texter från Piratbyrån, sid 49

Datorer är de klokaste idioter som finns.

- Norman Mailer -

Ett gammalt ordspråk säger att för en man som har en hammare ser alla problem ut som spikar. Skulle man på motsvarade sätt kunna säga att för en flicka med ett Flickr-konto ser hela världen ut som en modefotografering? Eller att för en pojke med tangentbord och grafikkort ser hela världen ut som en psykotisk dvärg med en yxa? I hög grad – högre än vi ibland vill erkänna för oss själva – är det faktiskt så.

- Susan Maushart -

Källa: Nedkopplad. 2011. Sid 32. Pocket.

Hjärnforskningen visar att empati och sociala instinkter inte är medfödda utan inlärda, och den som växer upp omgiven av teknik riskerar att inte utveckla dem i lika hög grad. Trots att ungdomar har högre IQ kan de ha betydande brister när det gäller sådant som att lyssna medkännande och att tolka och reagera på ickeverbala signaler i ett samtal.

- Susan Maushart -

Nedkopplad. 2011. Sid 177. Pocket.

En del människor tror att det krävs mycket snabbare datorer för Artificiell intelligens, samt nya idéer. Min åsikt är att datorerna var tillräckligt snabba redan för 30 år sedan om vi bara hade vetat hur vi skulle programera dem.

- John McCarthy -
dataforskare, 2004

Från boken "After the Software Wars" av Keith Curtis (Lasta ner gratis eller köp boken)

Allt som är värt att kopiera är värt att dela med sig av.

- Eben Moglen -
Ju mer vi ger bort desto rikare blir vi

- Eben Moglen -

Svep internet runt jordens alla människors hjärnor, snurra jorden, och mjukvara strömmar ut i nätverket

- Eben Moglen -

Ingen har någonsin haft mer förakt för kunder än Steve Jobs.

- Eben Moglen _

Källa: Föredrag på konferensen The Law of the Commons, Universitetet i Seattle. 13 mars 2009.

Jag vill hävda att kraften i att göra material tillgängligt digitalt - och den moraliska riktigheten i att ge alla i världen lika tillgång till kunskap och kreativitet - är nu så stor att befintliga rättsliga system som försöker tillämpa intellektuella monopol som upphovsrätt och patent för att stoppa dessa distributionssätt är inte bara ogenomförbart utan också etiskt fel.

- Glyn Moody -

Citat från hans egen beskrivning av sin keynote-föreläsning på FSCONS 2010

"Murphys lag": Om det finns två eller flera sätt att göra något, och ett av dem leder till en katastrof, så kommer någon att göra det på det sättet.

- Edward A Murphy -

Jag är utvecklare för både Debian och Ubuntu och blir ibland förundrad över att man hos Ubuntu diskuterar tekniska alternativ som diskuterades (och löstes) ett par veckor tidigare hos Debian.

- Lucas Nussbaum -

Källa: After the Software Wars av Keith Curtis, sidan 183

Internet: där män är män, kvinnor är män och barn är FBI-agenter.

- Okänt ursprung -