På begäran från olika intressenter och företag förlängs långtidsstödet för Debian 6 "Squeeze" till februari 2016. Säkerhetsuppdateringarna stoppas den 31 maj, men en speciell grupp kommer att fortsätta leverera långtidsstödet som alltså blir hela 5 år. Detta gäller enbart i386 och amd64.

Man meddelar också att uppdateringen Debian 7.5 är tillgänglig.

Läs mer på Debians hemsida: http://www.debian.org/News/2014/20140424