FSF

 • User Liberation.
  Free Software Foundation(FSF) har släppt en ny video i samarbete med Urchn. Video har tillverkats med Fri programvara för FSFs kampanj mot Digital Restrictions Management(DRM).

  userlibscreenshot

 • Ikon www.copyleft.orgSoftware Freedom Conservancy och Free Software Foundation tillkännagav i dagarna projektet "Copyleft and the GNU General Public License: A Comprehensive Tutorial and Guide" på den nya adressen www.copyleft.org.
  Det är en webbsida med massor av information och vägledning för alla användare och utvecklare av copyleft-licenser, först och främst GPL. Mest intressant är guiden som genom ett stort antal avsnitt erbjuder en bred handledning i det mesta runt Fri progamvara.
  Redaktör är Bradley M. Kuhn, som också över en period av tio år har skrivit texterna som är utgångspunkten för guiden. Webbsidan ska också försöka samla alla som intresserade att ta del i arbetet med materialet. Det är alltså en webbsida för samarbete och studier. Alla kan bidra i deras Wiki, sända in förfrågningar om tillägg på deras Gitorious-sida, gå med i projektets epostlista eller IRC.

 • windows7sinsFree Software Foundation, FSF, har startat en kampanj kallad "Windows 7 sins" där de lägger fram sju synder som Microsoft har begått. Bland annat handlar det om intrång i privatlivet, monopolistiskt beteende, att de hotar användarnas säkerhet och förgiftar utbildningsväsendet.Man uppmanar företag att kasta ut windows för att istället använda fria system som GNU/Linux. 499 brev med denna uppmaning har sänts till "Fortune 500", de 500 största företagen i USA, och man har genomfört markeringar i Boston, USA.  Om du undrar vilket företag som inte fick något brev så börja det på Micro och slutar med soft.

   

  Om man vill stödja kampanjen så går det att donera, sprida flygblad samt reklamera för kampanjen på sin hemsida. Gå in och läs mer på Windows 7 sins.

 • fsf_uefi_windows8x150Free Software Foundation (FSF) uppmärksammar riskerna med "Säker Boot" i Windows 8 genom en underskriftskampanj. Microsoft har meddelat att alla som vill märka sina datamaskiner med Windows 8-loggan, måste implementera något som de kallar "Säker Boot". Det är ett bootprotokoll som heter UEFI och som har utvecklats för att förhindra att elakartad kod ska starta vid boot. Vid start så laddas bara det som bär en viss signatur, allt annat avvisas. Eftersom Microsoft är i en monopolsituation så kan detta få stora konsekveser. FSF reagerar på att Microsoft genom detta faktiskt skulle kunna förhindra eller i alla fall göra det svårare för alla som vill installera Fria system som GNU/Linux. Läs mer och skriv under: http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/statement

 • Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.Just nu försöker Hollywood, med stöd från bland andra Google, Netflix och Microsoft, att få W3C (World Wide Web Consortium) att inkludera DRM i HTML5. De vill helt enkelt inkludera begränsningar och kontroll i själva grundlaget för webben. Nu när Flash och Silverlight äntligen är på väg ut, kan vi helt enkelt inte tillåta nya begränsande element. Förhoppningsvis kommer många som var med och stoppade SOPA och PIPA att hjälpa till att förhindra även detta hot. FSF (Free Software Foundation) samlar nu namnunderskrifter. Målet är 50 000 underskrifter innan den tredje maj. Så gå direkt till Defective by design och signera protesten!

  Det förödande föslaget hittar du här: https://dvcs.w3.org/hg/html-media/raw-file/tip/encrypted-media/encrypted-media.html