Till glädje för alla ljudfanatiker kan vi tipsa om att ljudredigeringsprogrammet Audacity har kommit i en ordentligt uppdaterad betaversion. Många förbättringar och buggfixar har utförts. Och för er som har rätt utrustning är det nu möjligt att spela in på mer än sexton kanaler. Men kom ihåg att det är en betaversion som inte är stabil ännu. Fin chans för de som vet vad de håller på med att testa och bidra till utvecklingen av ett utmärkt program.