openstreetmapProjektet för fria kartdata fortsätter att utvecklas. En nyligen utförd undersökning visar att det just nu är Tyskland som kartläggs mest av alla länder. Det är en hel del aktivitet i Sverige också om man tar hänsyn till folkmängd och sådant. Nyligen har Fox News, CNN och BBC haft inslag i TV och radio om projektet. Har du GPS? Gå till OpenStreetMap och hjälp till!!