Det brittiska magasinet Linux Format har haft en längre artikleserie med lektioner i bildbehandling i GIMP. När man nu avslutar serien så har man valt att lägga upp de 18 sista lektionerna som PDF på sidan TuxRadar. Artiklarna är skrivna av Michael J. Hammel och håller hög klass. För att spara på bandbredden så har man lagt upp det som BitTorrent. Så det är bara att gå dit och lasta ner. Som tack kan man ju alltid hjälpa till att dela ut paketet. Seed snälla seed...