inkscape_om_48_litenInkscape 4.8 innehåller bland annat bättre textverktyg och sprayfunktioner. Det utmärkta språkstödet har utvidgats ytterligare och man har lagt till en del verktyg för webutvecklare. Massor av buggar har åtgärdats vid sidan av prestandahöjande förbättringar. Enligt www.inkscape.org har man beslutat sig för att ha kortare tid mellan versionerna, för att snabbare kunna implementera nya teknologier. Det är en god nyhet då nio månader är lite väl lång tid att vänta på en ny version. Uppdatera, uppdatera.