flossie_org20110908

Alltför ofta har jag hört kvinnor berätta hur svårt det kan vara att bli accepterad för sina kunskaper inom programmering och IKT. De upplever att det alltid poängteras att de är kvinnor fast det inte har med saken att göra. Ett annat problem är att den långvariga mansdominansen har skapat en kultur som gör det svårare för många kvinnor att ta plats inom området.

Själv hoppas jag att det finns en stor chans att ändra på det här inom rörelsen för Fri programvara. Ofta talar man om vikten av samarbete samt de gemenskaper som finns runt de många fria projekten. Här borde det finnas en god grund för att lyssna och ge plats till alla som har något att bidra med. Och nu ser man fler och fler kvinnor som startar projekt utifrån egna premisser vilket förhoppningsvis kommer att visa på andra sätt att samarbeta och kommunicera.

Ett sånt projekt är Flossie. Bakom projektet finns en grupp kvinnor med gedigen erfarenhet av Fri programvara. Idéen är att organisera öppna FLOSS-möten i London och Manchester med en mer kvinnovänlig och stödjande atmosfär. Hoppas de kan inspirera andra att starta liknande grupper för att stärka användandet och utvecklandet av Fri programvara!