GIMP 2.8 är uteGIMP 2.8 kommer med det efterlängtade Single-Window mode, vilket gör det möjligt att välja bort det förvirrande gränssnittet med flera fönster. Man har också gått igenom fuktionen Spara som nu endast sparar i GIMPs eget format XCF. För andra format används fuktionen Exportera, vilket bland annat innebär att det blir färre irriterande dialogfönster. Text skrivs in direkt i bilden, med direkt tillgång till många formateringsfuktioner i en praktisk modul. Nu är det också möjligt att skapa lagergrupper vilket gör det smidigare att jobba med mer avacerade projekt. En total översikt hittar du  hos GIMP.