Ikon www.copyleft.orgSoftware Freedom Conservancy och Free Software Foundation tillkännagav i dagarna projektet "Copyleft and the GNU General Public License: A Comprehensive Tutorial and Guide" på den nya adressen www.copyleft.org.
Det är en webbsida med massor av information och vägledning för alla användare och utvecklare av copyleft-licenser, först och främst GPL. Mest intressant är guiden som genom ett stort antal avsnitt erbjuder en bred handledning i det mesta runt Fri progamvara.
Redaktör är Bradley M. Kuhn, som också över en period av tio år har skrivit texterna som är utgångspunkten för guiden. Webbsidan ska också försöka samla alla som intresserade att ta del i arbetet med materialet. Det är alltså en webbsida för samarbete och studier. Alla kan bidra i deras Wiki, sända in förfrågningar om tillägg på deras Gitorious-sida, gå med i projektets epostlista eller IRC.