User Liberation.
Free Software Foundation(FSF) har släppt en ny video i samarbete med Urchn. Video har tillverkats med Fri programvara för FSFs kampanj mot Digital Restrictions Management(DRM).

userlibscreenshot