- En enkel introduktion.

Nuförtiden finns det många distibutioner av Linux med utmärkta grafiska gränssnitt. I dem behöver man i princip aldrig skriva några kommandon. Men ibland uppstår det situationer som kräver lite knackande i terminalen. För många kan det vara lite stressande, men egentligen är det ganska enkelt att lära sig. Kan du skriva text på en dator så kommer du igång med terminalen på ett ögonblick. Och det är ett överlägset sätt att ta kontroll över sitt system.

 

När terminalen startas visas en rad som ser ut ungefär så här

användarnamn@dator:~$

Den visar ditt användarnamn och namnet på din dator. Alla kommandon skrivs efter en sådan rad.

Är du nybörjare och kan engelska? Öppna terminalen och skriv man intro. Nu visas Introduction to user commands, en bra och informativ introduktion. Navigera i texten med piltangenterna.

För att få information om ett speciellt kommando i Linux används kommandot man, vilket står för manual. Exempel: öppna terminalen och skriv man cat och läs information om hur kommandot cat används. Men kanske det är bra att starta med man man för att läsa om kommandot man. För att få lite utförligare information används kommandot info. En del utvecklare använder helst info så tänk på det om inte kommandot man ger något resultat.
För att återgå till terminalfönstret använd q.

Ett effektivt sätt att starta program är att skriva deras namn i terminalen; t.ex. evolution.

TIPS!
Om du är rädd för att göra fel så skapa en ny användare som du loggar in som när du vill testa terminalen. Det rekommenderas också att du inte testar kommandon när du är inloggad som root(konto med alla rättigheter). Vänta med det tills du känner dig lite säkrare.

 

Några kommandon för att komma igång

cal
Visa en liten kalender med aktuell månad och dagens datum markerat

cat
Visa innehållet i en fil

cd
Ändra arbetskatalog

chmod
Ändra rättigheterna på filer och kataloger

cp
Kopierar filer

date
Dagens datum och tid

df
Visar en rapport över använt och tillgängligt utrymme på disken

exit
Stäng terminalen

$ exit

find
Sök efter filer efter namn, storler eller attribut

free
Visa mängd ledigt och upptaget minne i systemet

hostname
Visar datamaskinens värdnamn i nätverket

ls
Visa en lista med innehållet i en katalog

mkdir
Skapar ny katalog

mv
Flytta eller döpa om filer

passwd
Ändra ditt lösenord

pidof
Visa process-id för ett program som andvänds

$ pidof firefox

5602

ps
Visa alla aktuella processer

pwd
Visa var i katalogstrukturen vi befinner oss

rm
Ta bort filer och kataloger permanent.

su
För att få root-tillgång så att man kan köra kommandon med alla rättigheter. Se sudo.

sudo
För att få root-tillgång så att man kan köra kommandon med alla rättigheter utan att använda su. Är säkrare och är standard i Ubuntu.

top
Visar aktuella processer och deras användning av CPU och RAM.

uname
Visar operativsystem, värdnamn, Kernelversion, datum och tid samt processor.

$ uname -a

Linux dkhc3mini 2.6.30.5-ep0 osv.

Den här korta artikeln är bara en introdukton som snart ska utvidgas. Men det är tillräckligt för att komma igång och testa lite.